Hvatningaverðlaun MBA Alumni Félags Háskóla Íslands

Hvatningaverðlaun MBA Alumni Félags Háskóla Íslands

Halldór Eyjólfsson ásamt leiðbeinanda sínum Magnúsi Þór Torfasyni

MBA félagið veitti verðlaun við brautskráningu MBA-nemenda sem fór fram 23. júní 2018 við hátíðlega athöfn til þess nemanda sem þótti skrifa besta lokaverkefnið. Halldór Eyjólfsson hlaut þau verðlaun með verkefninu sínu; Deilihúsnæði: Raunhæfur kostur á íslenskum íbúðamarkaði?

Í umsögn um verkefnið segir:

Að finna nýjar lausnir á íslenskum húsnæðismarkaði er mikilvægt og verðugt verkefni. Ein möguleg lausn er deilihúsnæði, íbúðir sem skipulagðar eru sérstaklega fyrir nokkra íbúa með bæði sameignar- og séreignarsvæðum, og í þessu verkefni er sú lausn rannsökuð í þaula.

Verkefnið er einstaklega vel og faglega unnið í alla staði. Helstu styrkleikar þess eru að höfundur nýtir margar leiðir til að skoða tækifærið frá mismunandi sjónarhornum og setja þannig fram mjög heildstæða mynd. Heimildir eru nýttar til að skapa traustan grunn undir rannsóknina, bæði fræðilegar og tölulegar. Í kjölfarið er fjallað um þá rannsókn sem gerð var, og var hún í þremur þáttum: Fyrst voru tekin viðtöl við mögulega viðskiptavini, því næst var framkvæmd megindleg rannsókn þar sem ítarleg könnun var lögð fyrir tvo mismunandi úrtakshópa, og að endingu voru tekin viðtöl við ýmsa aðila sem gátu varpað ljósi á fýsileika þess að hrinda hugmyndinni í framkvæmd. Sérhver þáttur rannsóknarinnar hafði vel tilgreint markmið og var vel framkvæmdur. Greining á gögnum úr hverjum þætti var einnig með ágætum og niðurstöðurnar skýrt fram settar. Þegar við bætist hversu vel þessir þættir falla saman verður afraksturinn mjög sannfærandi fyrir lesandann. Endahnúturinn er bundinn með því að setja fram frumgerð sem hægt er að nýta við áframhaldandi þróun hugmyndarinnar.

 Allur frágangur skýrslunnar að auki er til algerrar fyrirmyndar, uppbygging er skipulögð, texti flæðir vel og öll framsetning á niðurstöðum dregur fram aðalatriðin eins og best verður á kosið.