Valnámskeið fyrir brautskráða MBA

Valnámskeið fyrir brautskráða MBA

Eins og undanfarin ár býðst brautskráðum MBA félögum að sækja valnámskeið sem haldin eru í janúar-febrúar ár hvert. Að þessu sinni eru tvö námskeið í boði; Fjármálaheimurinn sem Dr. Gunnar Haraldsson kennir og Hlutverk og stjórnun í leiðtogastarfi sem Dr. Árelía Guðmundsdóttir og Dr. Runólfur Smári Steinþórsson kenna. Við hvetjum félaga í MBA-HÍ félaginu til að nýta þetta tækifæri til frekari endurmenntunar, námskeiðsgjald er kr. 90.000. Þátttakendur kaupa sjálfir námsgögnin, t.d. hægt að nálgast gögnin á Amazon.
Skráningarfrestur er til 20. desember 2018.

Skráið ykkur með því að senda tölvupóst á [email protected], sjá nánari uppl. um námskeiðin hér að neðan:

Kennsludagar fyrir bæði námskeiðin er sem hér segir :
Kennt er annan hvorn laugardag kl. 9-17 dagana 12. og 26. jan., 9. og 23. feb. og 9. mars.

1. Hlutverk í stjórnun og leiðtogastarfi

Kröfur til stjórnenda koma úr ólíkum áttum. Í þessu námskeiði er kastljósinu beint að þeim mismunandi hlutverkum og lykilatriðum sem nútíma stjórnendur þurfa að takast á við til að mæta ólíkum kröfum. Grunnstefið er að nemendur efli persónulega hæfni og getu til stjórnunar. Byggt er á öllu því sem nemendur hafa lært í MBA-náminu og það sett í samhengi við efni námskeiðsins gegnum samræðu milli nemenda innbyrðis og milli nemenda og kennara.

Efnisþættir eru:
• Lærdómsfyrirtækið / Hvernig er hlutverk leiðtoga að breytast
• Innri hvatar; Áttaviti stjórnandans. Lagt verður fyrir persónuleikapróf sem mælir innri hvata.
• Stjórnunarhlutverkið / list, kunnátta og fagmennska.
• Grundvallarnálganir í stjórnun, nýjar nálganir í stjórnun
• 12 meginlögmál stjórnunar – byggð á rannsóknum Gallup

Námsmat:
Hópaverkefni (tvö): 50% , einstaklingsverkefni (tvö): 50%

Kennsluefni:
Managing, eftir Henry Mintzberg (2009), útgefandi Berrett-Koehler Publishers.
The 12 Elements of Great Managing, eftir Wagner, R. & Harter, J.K. (2006), útgefandi Gallup Press.

Kennarar:
Dr. Árelía Eydís Guðmundsdóttir
Dr. Runólfur Smári Steinþórsson

2. Fjármálaheimurinn

Í því námskeiði er rekstrarleg áhersla í forgrunni, kafað dýpra og farið í sérhæfðari þætti en í grunnnámskeiðinu; Fjármál fyrirtækja.

Efnisþættir eru:
• Greining á fjárhagsupplýsingum og rekstrarárangri fyrirtækja
• Virðismat fyrirtækja (helstu virðismatsaðferðir kynntar, mat á forsendum og líkanasmíði)
• Íslenskur hlutabréfamarkaður, frumskráningar og verðmyndun
• Samrunar og yfirtökur fyrirtækja
• Fjármagnskostnaður og kjörfjármagnsskipan fyrirtækja

Námsmat:
Hópverkefni: 50% , þátttaka í tímum: 10%, lokapróf: 40%
Kennsluefni:

Valuation: Measuring and managing the value of companies (Koller o.fl.)
Kennari:
Dr. Gunnar Haraldsson